MUSA-BI Exhibition

UPDATE : 2020.03.03

Artist

International

MUSA-BI Exhibition

Place: Kyokusho Contemporary Art Museum

Period:1st March -5th April 2020

Artist]
Mitsuko Ono、Shizuyo Onoda,Mineo Kannbe,Takeshi Kitamura,Yoji Kohda、
Toyonao Shibayakma、Reiichi Tsuchiya,Akiyo Nakakaze,Katsutaro Hanada,
Toshihiko Bito,Masahito Matsui,Shotaro Yabashi

CHISATO USUI

CALLIGRAPHY