LIETUVOS RESPUBLIKA 2019 

UPDATE : 2019.07.27

Artist

International

26th July 2019 at Nagara Hall (gifu Seiryu Plazza)
Lietuvos Now 2019

Kaunas Folkdance Team(Suktinis)
Opera Sugihara Chiune
Yuri Shinada (Soprano),Tetsuo Onaya(Baritone),Mihoko Akita(piano)
Viena Gifu Choir

CHISATO USUI

CALLIGRAPHY